Abdullah Karacan
Başkan

Musa Uyar
Eş Başkan

Adnan Asanoski
Başkan Yardımcısı

Ahmet Türkoğlu
Başkan Yardımcısı

Selahattin Atıcı
Genel Sekreter

Aykut Fahri Kılıç
Muhasebe

Samet Tosun
Üye

Mustafa Üstün
Üye

Özkan Ekiz
Üye