Vizyon

Kollektif Suuru” – “Sivil Toplum Kuruluşu”

Vizyonumuz

“Kollektif Suuru” ve “Sivil Toplum Kuruluşu”

Tarihe ve topluma mal olmuş ulusal ve evrensel değerlerin ışığında, ekomonik, sosyal ve kültürel olarak toplumu etkileyecek faaliyetlerde bulunarak, bölgesel ve sektörel kalkınma projeleri geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, küreselleşme sürecinde rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması için yaptığı çalışmalarla “Kollektif Suuru” oluşturan, demokratik, aktif, paylaşımcı, öncü, yenilikçi ve girişimci “Sivil Toplum Kuruluşu” olmak.

Learn More

“Kollektif Şuuru”

“Sivil Toplum Kuruluşu”