Küreselleşen dünyada sivil toplum kuruluşları belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. Öyle ki, geleneksel siyaset akımlarının yanı sıra en önemli etkileyici güç olarak, sivil toplum kuruluşlarının küresel aktör olarak rol oynadıkları görülmekte ve modern dünyada insanların ortak amaçlar çevresinde bir araya gelip, ortak düşünüp örgütlenmesi, bu örgütlerin etkinlikleri, toplumsal süreçlerde aldıkları  roller, demokratikleşmenin göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Sadece şikâyet ederek mevcut sorunlara çözüm sağlanamaz, çözümün bir parçası  olmak ve sorumluluk almak esastır. Sorumluluğun gereği olarak her birey imkânlarının ve zamanının elverdiği ölçüde sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine aktif olarak katılmalı  ve güç birliği oluşturmalıdır. Toplum olarak şimdilere kadar mevcut örf ve geleneklerimizle ayakta durmayı başardık  ama, şimdilerde globalizmin sınır tanımayan ilkeleri bir araya gelmemizi zorunlu kılıyor… Toplum olarak en büyük sorunumuz bir araya gelememe, hedeflere ortak olarak yönelememe. Bunu yapabildiğimiz anda hiçbir sorunumuz kalmaz.

Danimarka’da faaliyet gösteren 5 İş Dünyası Derneğinin bir araya gelmesiyle kurulmuş  olan Danimarka Türk İş Dünyası Federasyonu yani DATIFED olarak hedefimiz , Danimarka’da 48 yıldır varlıklarını sürdüren işadamlarımızın dünya ticaretinde aktif bir rol almalarını sağlamaktır. Danimarka’da iş yapan insanlarımızda inanılmaz bir potansiyel var, bu potansiyeli üst seviyeye çıkartmak ve daha verimli kullanmak için gayret içinde olmalıyız ve içinde bulunduğumuz topluma yük değil, katkı yapan bireyler olmalıyız. Bunun için de sadece yerel bazda değil uluslararası çapta işler yapmamız lazım. Büyük düşünmeli, büyük hedefler peşinden koşmalı, küçük çapta yapılan işlerle yetinmeyip, bu bana yeter kolaycılığına kaçmadan uluslararası arenanın bir oyuncusu olma gayreti içinde olmalıyız.

2Federasyonumuz; Danimarka’daki Türkiye kökenli işadamları arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesine katkıda bulunmanın yanında; Danimarka ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, ekonomik ve sosyo – kültürel alanda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla İşadamlarını ve profesyonelleri tek çatı altında buluşturmaktadır. Federasyonumuz; Evrensel değerler ışığında; istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması için yapacağı çalışmalarla “Kollektif Şuur” oluşturma gayreti içindedir. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sağlayacak politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak için projeler geliştirmek ve bu kapsamda etkinlikler düzenlemek Federasyonumuzun Misyonunu oluşturmaktadır. Bu değerler etrafında Federasyonumuzun siz dostlarımızın görüş ve önerileri ile nice güzelliklere imza atacağı hususunda çok ümitli olduğumu belirtmek isterim. Yönetim Kurulu üyelerimiz, Danimarka ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye kökenli iş adamlarının daha başarılı olmaları, birlikteliklerin kurulması, fuarlar ve iş görüşme toplantıları hususunda gerekli çalışmalar yapma gayreti içindedirler. Bir diğer çalışma ise; Federasyonumuz her yıl Danimarka genelinde Zirvedekiler Ödül Töreni düzenleme kararı almış olup, içeriğinin şekillenmek üzere olduğunu belirtmek isterim. Federasyonumuz Brüksel merkezli Avrupa Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (UNİTEE) da kurucu üyesidir. DATİFED, Kuzey Avrupa Türk İş Dünyası Dernekleri Platformu’nun ve Türk-İskandinav Dostluk Platformu’nun koordinatörlüğünü yapmaktadır.

Başarının yolu yokuştur, elbette bu yokuşu çıkarken yorulacağız…

Unutmayalım ki, biz bir Medeniyetin temsilcileriyiz….